Medikal Psikoloji nedir?

Medikal psikoloji, doktora düzeyinde eğitimli psikologların, sağlık psikolojisi, davranışsal tıp, psikofarmakoloji alanlarında temel tıp biliminin bilgi ve becerilerini kullanarak, tıp ve sağlık kuruluşlarında ileri tanı ve klinik müdahalelerde bulunmaları için tasarlanmış bir uzmanlık alanıdır.

Çoğu tıp sözlükleri tarafından medikal psikoloji, "tıp uygulamasında psikolojik ilkelerin de uygulanması ile ilgili psikoloji dalı" olarak tanımlanır. Diğer benzer tanımlar da şöyledir: '' Fiziksel hastalıkların tedavisinde bireysel, grup ve sistemler düzeyinde psikolojik faktörlerin bütün yönleriyle çalışılması ve uygulaması'' , '' hastanelerde klinik psikoloji veya klinik sağlık psikolojisinin genel olarak tıbbi alanda uygulanması".

Tıbbi müdahalelerde psikolojik etkenlere odaklanılması ve uygulanması tedavinin sonucunda farklılık yaratır. Örneğin; astım, mide- bağırsak hastalıkları, omurilik ve beyin yaralanmaları, kronik ağrılar, baş ağrısı ve bağımlılık gibi. Amerikan Psikoloji Derneği (APA) ruhsal hastalıkların, duygusal, bilişsel, davranışsal bozuklukların ve madde kullanımı tedavisinde bedensel ve psikoterapi yöntemlerine entegre olan psikoloji dalı olarak medikal psikolojiyi tanımlar. Medikal psikologlar, psikolojik teorileri, bilimsel ve psikolojik bulguları, yaşam terapi tekniklerini; davranış değiştirme, bilişsel, kişilerarası, aile ve hastanın psikolojik veya fiziksel sağlığını iyileştirmek için uygular. Medikal psikologlar doktora sonrası uzmanlık eğitimi ile tedaviyi birçok farklı ortamda, bir dizi farklı yöntem uygulayarak psikoloji, öğrenme, merkezi sinir sistemi, adaptasyon-değişim ve adaptasyon- yaşam tarzı değişikliği alanında klinik gözlem becerilerini kullanarak, klinik psikologlar ile uygular.

Yüksek nitelikli ve lisansüstü uzman doktorlar birinci basamakta sağlık merkezleri, hastaneler, yatılı bakım merkezleri ve uzun süreli bakım tesislerinde, disiplinli işbirliği ve ekip tedavisinde hizmet için eğitilmiştir.Onlar fiziksel hastalık durumlarını ve fiili hücre mimarisini (tüzük tarafından izin verildiğinde) psikolojik ve farmakolojik teknikler kullanılarak, merkezi sinir ve ilgili sistemlerin işleyişini değiştirmek için ve hastalığın ilerlememesini sağlamak için donatılmıştır.

Medikal Psikolog nedir?

Medikal psikoloji yeni ve hızla büyüyen bir alandır. Medikal psikologlar davranışın temelinde biyomedikal uzmanıdırlar. Medikal psikologlar hastalıkların hem fiziksel hem de psikolojik belirtilerinin tanı ve tedavisi için uzman tıbbi eğitime tabi tutulurlar.

Medikal Psikolog İş Tanımı

Klinik psikologların ve tıbbi psikologların görevleri aslında çok benzerdir. Ancak, klinik psikoloji psikoterapi yöntemlerine, tıbbi psikologlar, psikolojik faktörlerle fiziksel hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik ileri eğitim alırlar. Aynı zamanda, tıbbi psikologlar genel tıp, psikofarmakoloji, fizyoloji ve hastalıkların tedavisinde çeşitli psikoloji ve rehabilitasyon eğitimi alırlar.

Tıbbi psikologların bazı ortak görevleri şunlardır:

• Psikoterapi - hastaların psikolojik ve duygusal sorunlarını çözmek ve yönetmek,onlara yardımcı olmak.

• Ağrı Yönetimi - Bir hastalığın fiziksel belirtilerini frenlemek ve tedavilerin yan etkilerini en aza indirmek için yollar bulmak.

• Farmakoloji - ruhsal sorunları veya bozukluğu olan hastalar için psikotrop ilaçlar yazmak.

• Davranış Terapisi - hastaların bağışıklık sistemlerini pozitif etkileyecek davranışsal müdahaleleri ve stres azaltma tekniklerini başlatmak ve uygulamak.

Tıbbi psikolog, bilişsel, kişilerarası, aile ve hastanın psikolojik ve fiziksel sağlığını iyileştirmek için bilimsel ve psikolojik teoriler, psikolojik bulgular, psikoterapi, davranış değiştirme ve yaşam tarzı terapi tekniklerini uygular.